Om te doop of om twee keer te doop: is that the question??

Ek sit onlangs in ‘n geselskap saam met een van my vriende se ouers, sommer so in ‘n koffiewinkel sit ons almal en kuier. Die oom noem toe dat die graad 11’s in hul NG gemeente die betrokke Sondagoggend belydenis van geloof afgelê het en dat daar twee van die meisies is wat eers gedoop is voordat hulle dit gedoen het, omdat hulle nie gedoop was as babas nie. Hy spreek toe die wens uit dat hy hoop hulle besef wat die doop vir hulle beteken, so voor die aflê van hul belydenis, want dit het vir hom soveel beteken toe hy homself laat herdoop het…

Ek gaan netnou terugkom hiernatoe. Ek wil net eers noem dat, soos die geselskap aangegaan het, hy vreeslik baie gepraat het oor sy werk en die aard daarvan en hoe dom die swart boys by die werk is en hoe daar eintlik nie ‘n toekoms vir jong wit mense in Suid-Afrika is nie, want “Mbeki en die hele ANC sal nie rus voordat daar nie meer een enkele witmens in die land oor is nie.”

Sjoe. Vir iemand wat sy godsdiens so ernstig opneem dat hy homself laat herdoop het, is dit glad nie ‘n rassistiese uitkyk op die land en sy situasie nie, of hoe?

Ek wil eerstens oor die doop-ding praat. Die doop is nie iets wat JY doen nie, dis iets wat GOD aan jou/met jou doen. Ek het tydens die gesprek besef hoe belangrik is die sakramente nou eintlik vir my, en dan ook die regte toepassing daarvan. Jy kan dit nie sommer manipuleer sodat jy nou die een of ander monumentale geestelike ervaring kan hê nie. Komende van my is dit seker nogal funny, want ek is seker een van die grootste voorstanders van die saak dat jou Godsdiens ‘n belewenis moet wees, ‘n interaksie, ‘n ervaring. En ja, dit geld vir die sakramente ook – die nagmaal is by uitstek vir my ‘n geestelike belewenis en die doop ook. Maar dit is nie ‘n tool wat jy gebruik om die een of ander gevoel te veroorsaak nie!!!

Ek val terug op die default-gereformeerde posisie oor die doop (hallo, ek is ‘n Calvinis, hoe dan anders?). Ek haal aan uit drie bronne:
1. So Glo Ons: ‘n Eietydse Geloofsverantwoording van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (1998, Algemene Sinode van die NG Kerk)
2. Nederlandse Geloofsbelydenis (artikel 34)
3. Heidelbergse Kategismus (Sondag 26-27)
(Ja, ek weet julle het gedink ek weet nie wat daarin aangaan nie! Vang ek julle nou vir ‘n sucker…)

So Glo Ons sê: “Die doop is ‘n teken van God se genadeverbond, waardeur Hy sy beloftes aan die gelowiges en hulle kinders bevestig. Dit is nie ‘n teken van die méns se gehoorsaamheid of geloofsbeslissing nie, maar van die genade van God aan ‘n mens. In die Ou-Testamentiese bedeling was die besnydenis die teken van die genadeverbond. In die Nuwe Testamentiese bedeling is die doop die teken van presies dieselfde genadeverbond.
Dit geld vir mense wat op ‘n volwasse leeftyd tot bekering kom en dan gedoop word sowel as kinders van gelowiges wat so gou moontlik na hulle geboorte gedoop word. Hulle word deur die doop in die kerk van die Here opgeneem. Die doop verkondig die afwassing van ons sondes deur die bloed van Christus en roep ons telkens op om dié waarheid in die geloof te aanvaar.
Die doop word net eenmaal aan iemand bedien. Dit geskied in die Naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en word met water deur ‘n bevoegde ampsdraer van die Christelike kerk bedien.”

Die Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 34, sê (bietjie meer hectic): “Ons glo en bely dat Jesus Christus wat die einde van die wet is (Rom 10:4), deur sy bloed te stort ‘n einde gemaak het aan elke ander bloedvergieting wat ‘n mens tot versoening of voldoening van die sondes sou kan of wil aanwend. Hy het die besnydenis, wat met bloed gepaard gegaan het, afgeskaf en in die plek daarvan die skarament van die doop ingestel. Deur die doop word ons in die kerk van God opgeneem en van alle ongelowiges en vreemde godsdienste afgesonder om heeltemal sy eiendom te wees en sy merkteken en vaandel te dra…Ons glo daarom dat iemand wat tot die ewige lewe wil kom, slegs een maal gedoop moet word sonder om dit ooit te herhaal, want ons kan tog ook nie twee maal gebore word nie.

Hierdie doop is nie alleen nuttig solank die water op ons is en ons dit ontvang nie, maar ook vir ons hele lewe. Daarom verwerp ons die dwaling van die Wederdopers, wat nie tevrede is met die een doop wat hulle een maal ontvang het nie, en wat bowendien ook nog die doop van die gelowiges se kindertjies veroordeel. Ons glo daarenteen dat ons hulle behoort te doop en met die teken van die verbond te beseël, net soos die kindertjies in Israel kragtens dieselfde beloftes besny is as wat aan ons kinders gemaak is. En waarlik, Christus het sy bloed nie minder vir die reiniging van die gelowiges se kindertjies as vir die volwassenes vergiet nie…”

Die Heidelbergse Kategismus, Sondag 26-27, vra in Vraag 70:Wat beteken dit om met die bloed en Gees van Christus gewas te wees? Antwoord: Dit beteken om van God vergewing van sonde uit genade te ontvang ter wille van die bloed van Christus wat Hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het (a). Verder, om deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en godvresend en onbesproke lewe (b).
(a) Heb 12:24; 1 Pet 1:2; Op 1:5; 7:14; Sag 13:1; Eseg 36:25. (b) Joh 1:33; 3:5; 1 Kor 6:11; 12:13; Rom 6:4; Kol 2:12.”
Gaan lees asseblief die ander vrae wat daarop betrekking het!

So, eenvoudig soos dit: dis nie ons keuse nie, maar God s’n wat Hy uit genade aan ons doen. Dit maak dit nie minder van ‘n belewenis nie, allermins, maar dis ‘n belewenis wat eens en vir altyd geld. Jy kan jouself dus net laat “herdoop” as dit nie met water was nie, of dit was nie ‘n bevoegde ampsdraer van die Christelike kerk nie, of dit was nie in die Naam van die Vader, Seun en Gees nie (vgl. So Glo Ons).

Om dit eenvoudig te verduidelik: wanneer jy gebore is, word jy by Binnelandse Sake geregistreer. Jy, as baba, doen dit beslis nie self nie – dit word vir jou gedoen. Maar wanneer jy 16 is, doen jy self aansoek vir jou ID-boekie. Dit doen jy self. Jy gaan herregistreer ook nie as jy aansoek doen vir jou ID nie. Jy is mos reeds geregistreer!
Die doop word ook vir jou gedoen, terwyl jy self op die ou end belydenis aflegging doen van jou geloof.

Goed en wel, jy hoef nie met my saam te stem nie, dis jou keuse en dis fine. Maar dan moet dit vir jou iets begin beteken. Moenie vir my kom vertel jy is weer gedoop en jou lewe het presies dieselfde gebly as voorheen nie! As jou uitkyke op die lewe, jou houding teenoor jou wit-naaste, jou bruin-naaste, jou swart-naaste en teenoor jou natuur-naaste nie radikaal verander (lees: verbeter!) word daardeur nie, kon jy netsowel in ‘n modderplassie gespring het. Selfde effek – boggerôl. Jy word net vuil.

In A Walk To Remember sê die hoofrol outjie dat sy verhouding met die chick wat aan leukemie gesterf het, sy lewe verander het (hy was ‘n rowwe jack asshole, en later word hy nou natuurlik ‘n good guy). Ons verhouding met Jesus moet op dieselfde wyse ons lewe verander. Ons kan nie sê dat ons deur al hierdie awesome belewenisse gegaan het en dan onge-phase in die buitewêreld aangaan asof niks verander het nie. David Bosch skryf nogal baie oor die ding dat ons godsdiens net so ‘n klein private storietjie geword het en dit die rede is hoekom dit geen impak in die buitewêreld het nie. As Christen is my en jou taak hoofsaaklik om te getuig van Jesus deur die lewe van die mense rondom ons te verbeter. Vra jouself die vraag af as dinge by die werk of die huis of waarookal crap is: wat dra ek by om dit te versleg? Wat dra ek by om dit te verbeter?

As ons vir God vra om ons te verander, moet ons bereid wees om die verandering te kan vat. Dit laat my dink aan ‘n ou sê-ding: Be careful what you wish for – you might just get it! En dan moet jy bereid wees om die pad met al sy konsekwensies te stap.

Advertisements
 1. November 20, 2007 at 10:05 pm

  Beslis food for thought vir my. Ek is groot gedoop op 19 jarige ouderdom. Dit was ‘n wonderlike ervaring aldan simbolies (nuwe en skoon begin), maar ek verstaan jou punt.

 2. November 22, 2007 at 7:37 pm

  Roer!
  Ek is sorry as ek judgemental klink in my blog, was beslis nie die bedoeling nie! Sê maar net hoe ek daaroor dink. En ek sê weer, ek is ‘n GROOT voorstander daarvan dat ‘n mens jou godsdiens op soveel as moontlik maniere moet BELEEF. Maar cool, dankie dat jy dit gelees het! 😉

 3. DirkvdWest
  February 26, 2008 at 8:07 am

  Wel ou maar , jy kan groot , klein , oud , jonk , vlak water of diep water, met klere of sonder klere , besprinkel met heilige water of gewone kraanwater , deur ‘n pastoor , dominee , biskop , leke prediker , leraar , pous of moderator gedoop / besprinkel word , maar die resultaat is dieselfde – JY MORS JOU DONNERSE TYD.
  Die doop is net so ‘n mite soos die hiernamaals en jou Christelike geloof .

 4. February 27, 2008 at 11:35 am

  Ek is regtig jammer dat die kerk jou so seergemaak het…

 5. Jenny C
  May 19, 2008 at 3:23 pm

  Die suigeling doop het geen betekenis nie – soos ook nie die groot doop nie . Dit is net ‘n vermorsing van water en tyd.
  Dis eenvoudig , god bestaan net in die koppe van die wat dink hy is waar. Nêrens anders sal jy hom vind nie.

 6. Heidi
  September 4, 2008 at 3:33 pm

  Hey, ek glo ook met my Hele hart en siel en verstand dat jou geloof `n belewenis moet wees! Ouens wat dink God bestaan nie, en dat Jesus nooit op aarde was nie, ek wil net so iets laat val, Glo jy aan die boere oorlog? dit is die selfde prinsiep. Ek hoop die Heilige gees sal in werking tree in jou lewe!

 7. Hennie D
  November 20, 2014 at 3:49 pm

  Die doop met water het geen betekenis onder die evangelie van Jesus Christus nie. Die doop is deel van die evangelie van die Koningkryk van God. Vir ons vandag geld die evangelie van Jesus Christus. Dit is geen verbond nie, God het geen verbond gesluit met ons Heidene nie. Jy glo, of jy glo nie. Soos Jenny C skryf, dis in jou kop, of te wel, in die geestelike wereld.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: